Právo, Ekonómia, Poisťovníctvo, Medicína

Rozumieme vašej terminológii

Naše prekladateľské a tlmočnícke služby poskytujeme vo všetkých vedných oblastiach a sú založené na vysokej odbornej úrovni. Na základe požiadaviek kvality, kladenej na našich prekladateľov a tlmočníkov sme schopní zaistiť nielen kvalitný lingvistický preklad dodaného textu, ale aj jeho profesionálnu odbornú kontrolu.LOGGOS TÍM
ODBORNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

KONTAKT

Tel./fax.:+421 2 526 235 76

Mail: loggos@loggos.sk

Kontaktný formulár