Odbornosť a spoľahlivosť

Spolupracujeme s overenými odborníkmi z vybraných oblastí, aby sme vám poskytli odbornosť a presnú terminólógiu pri prekladoch a tlmočení.

Spolupracujeme so súdnymi prekladateľmi licencovanými Ministerstvom spravodlivosti SR, aby boli vaše preklady úradne korektné.

Najímame príjemných a profesionálnych tlmočníkov a tlmočníčky, ktoré nielen že presne pretlmočia váš zámer, ale zároveň budú reprezentovať vás a vašu spoločnosť na úrovni.

Mgr. Jana Špačková

Tlmočnícku a prekladateľskú prax vykonáva od roku 2000 v oblasti poisťovníctva a ekonómie. Spoľa-
hnite sa, rozumieme vašim textom.
JUDr. Tatiana Prokopová

Právnička, vykonávajúca aktívnu prax od roku 1999. Spoľahnite sa, že pre vás prekladajú odborníci v danej terminológii.

KONTAKT

Tel./fax.:+421 2 526 235 76

Mail: loggos@loggos.sk

Kontaktný formulár