Archivácia prekladov

Nájdeme to za vás

Všetky objednávky a preklady archivujeme, čo nám umožňuje poskytnúť klientovi v prípade potreby dodatočný servis.

Bežný preklad

Pri bežných prekladoch vám v prípade straty prekladu na vyžiadanie bezplatne zašleme elektronickú kópiu vášho prekladu.

Úradný preklad

V prípade potreby odpisu alebo straty úradného prekladu, ktorý už bol našou agentúrou v predchádzajúcom období vyhotovený, vám expresne a za výhodnú cenu zabezpečíme jeho odpis.LOGGOS TÍM
ODBORNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

KONTAKT

Tel./fax.:+421 2 526 235 76

Mail: loggos@loggos.sk

Kontaktný formulár