Jazykové korektúry

Pre dokonalý preklad

Jazyková korektúra je dodatočná kontrola preloženého textu jazykovým korektorom, ktorého materinský jazyk je zhodný s cieľovým jazykom prekladu.

Jazykové korektúry odporúčame, pokiaľ sú prekladané texty určené pre tlač alebo majú slúžiť ďalším marketingovým alebo propagačným účelom.

Ak sú preklady určené pre používanie v krajine, v ktorej je cieľový jazyk prekladu materinským jazykom, je tiež vhodné, aby preklad prešiel jazykovou korektúrou.LOGGOS TÍM
ODBORNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

KONTAKT

Tel./fax.:+421 2 526 235 76

Mail: loggos@loggos.sk

Kontaktný formulár