Notárske overenie

Šetríme váš čas

Vďaka našej dlhodobej spolupráci s vybranými notárskymi úradmi vám na požiadanie zabezpečíme aj vami vyžiadaný počet notársky overených kópií.

Z praxe vieme, že veľa klientov, najmä advokátskych kancelárií, ktoré dlho očakávajú originály dokumentov z cudziny, nepodávajú na úrady jediný originál, ktorý obdržali od klienta. Po jeho súdnom preklade potrebujú notársky overené kópie, aby mohli originál archivovať pre budúcnosť.

Nakoľko tento proces prekladania a notárskeho overovania je pre klientov časovo a organizačne náročný, ponúka Loggos svojim klientom aj službu zabezpečenia notársky overených kópií originálnych dokumentov po súdne overenom preklade v zadanom počte vyhotovení.LOGGOS TÍM
ODBORNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

KONTAKT

Tel./fax.:+421 2 526 235 76

Mail: loggos@loggos.sk

Kontaktný formulár