Preklady

Právo, Ekonómia, Poisťovníctvo, Medicína

Ponúkame komplexné jazykové služby v oblasti prekladov všeobecného a odborného charakteru v najrozšírenejších jazykových kombináciách so špecializáciou na terminológiu v oblastiach:

  • Právo, Ekonómia, Poisťovníctvo, Medicína
  • Preklady z iných odborov zabezpečíme na vyžiadanie

Termíny
Štandardný termín
do 3 pracovných dní
Zrýchlený termín
do 2 pracovných dní
Expresný termín
1 pracovný deň
alebo práca počas dní pracovného pokoja

Rozsah

Kapacita jedného prekladateľa predstavuje 7 normostrán (NS) za deň. V prípade požiadavky prekladov väčšieho rozsahu je potrebné, aby na vašom preklade pracovalo viac prekladateľov zároveň. Na to, aby bola vaša terminológia kompaktná, terminologicky koriguje váš preklad koordinátor prekladu. Z tohto dôvodu sa pri väčšom rozsahu textu termíny spracovania a dodania textu primerane predlžujú. Kontaktujte nás za účelom preverenia dostupnosti odborných prekladateľov a splnenia vašich želaných termínov.

Žiadosť o cenovú ponukuLOGGOS TÍM
ODBORNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

KONTAKT

Tel./fax.:+421 2 526 235 76

Mail: loggos@loggos.sk

Kontaktný formulár