Staňte sa V.I.P. klientom ...

... a využívajte naše služby za výhodnejšie ceny

V prípade dlhodobej spolupráce uzatvárame s našimi klientami rámcové zmluvy o spolupráci a týmto klientom poskytujeme vynikajúce ceny za preklady aj tlmočenie.LOGGOS TÍM
ODBORNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

KONTAKT

Tel./fax.:+421 2 526 235 76

Mail: loggos@loggos.sk

Kontaktný formulár