Tlmočenie

Reprezentujeme každým vašim slovom

Našim cieľom je zabezpečiť vám komunikáciu na profesionálnej úrovni.

Konzekutívne tlmočenie

Je vhodné na tlmočenie hovoreného slova pri pracovných a obchodných rokovaniach, prednáškach, auditoch alebo pri poskytovaní sprievodcovských služieb. Pri konzekutívnom tlmočení je rečník v krátkych intervaloch (t.j. po niekoľkých vetách) prerušovaný tlmočníkom, ktorý po častiach sprostredkúva význam hovoreného prejavu v ďalšom jazyku.

Simultánne tlmočenie

Je vhodné na tlmočenie pri prejavoch bez prerušenia, na seminároch, konferenciách a kongresoch, väčšinou za použitia tlmočníckej techniky. Pri tomto druhu tlmočenia hovoriaci a tlmočník rozprávajú súbežne a rečník nie je tlmočníkom prerušovaný.

Simultánne tlmočenie si vyžaduje prítomnosť dvoch tlmočníkov, ktorí sa v pravidelných intervaloch striedajú.

Vyžiadajte si cenovú ponuku na tlmočenie vašej akcie.LOGGOS TÍM
ODBORNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

KONTAKT

Tel./fax.:+421 2 526 235 76

Mail: loggos@loggos.sk

Kontaktný formulár