Úradné preklady

Zabezpečujeme kompletný servis

Úradné preklady sú súdne overené preklady prekladateľmi licencovanými Ministerstvom spravodlivosti SR. K originálnemu dokumentu súdny prekladateľ pripojí preklad v cieľovom jazyku a úradnú prekladateľskú doložku.

Takýto druh prekladov sa vyžaduje najmä v komunikácii so štátnymi úradmi a pri prekladoch iných verejných listín určených na právne úkony (výpisy z obchodného registra, výpisy z registra trestov, sobášne listy, vysvedčenia, diplomy a iné dokumety...). V prípade požiadavky klienta zabezpečíme okrem súdne overených prekladov aj požadovaný počet ich odpisov.

Vďaka našej dlhodobej spolupráci s vybranými notárskymi úradmi Vám na požiadanie zabezpečíme aj vami vyžiadaný počet notársky overených kópií.LOGGOS TÍM
ODBORNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

KONTAKT

Tel./fax.:+421 2 526 235 76

Mail: loggos@loggos.sk

Kontaktný formulár